Voluntariado

O noso servizo de voluntariado ten como obxectivo solidarizarse coas  persoas  sordociegas e xordas  en situación de exclusión, realizando  actividades de lecer e tempo libre, eliminando así o seu illamento social e comunicativo. Debido a múltiples factores sucedidos ao longo da súa vida: acceso ao sistema educativo, dificultades na súa contorna familiar… existe un importante número de persoas xordas e  sordociegas que no seu día a día ven sometidas a unha situación de illamento comunicativo que, en moitos casos, chega a ser extremo.

Por este motivo, no ano 2003, a  FAXPG apostou pola creación deste servizo co fin de eliminar este illamento social. Todos os nosos voluntarios teñen coñecementos de lingua de signos e outros sistemas alternativos de comunicación, o que permite adaptarse ao sistema comunicativo de cada usuario atendido.

A  FAXPG como entidade de referencia  de persoas xordas, non queremos que os nosos maiores poidan chegar a sufrir illamento por motivos persoais ou familiares. No ano 2018 detéctase a necesidade de crear un novo servizo de voluntariado dirixido a persoas xordas maiores, a traxectoria coas persoas  sordociegas e persoas en exclusión social neste servizo aválannos.

Servizos

  • Acompañamentos periódicos con persoas xordas, e  sordociegas en situación de exclusión social durante o seu tempo de lecer.
  • Actividades  grupales para os usuarios do noso servizo tomen contacto entre eles e compartan experiencias.
  • Encontros anuais de persoas xordas e  sordociegas en situación de exclusión social para o desenvolvemento de actividades de lecer en contornas normalizadas.
  • Acompañamento a persoas xordas maiores.
  • Actividades de lecer liderado por voluntarios xordos maiores.

Recoñecemento

O traballo do noso servizo de voluntariado foi recoñecido con dous galardóns: o Premio “Carmen  Ferro 2011” na modalidade de inserción sociolaboral e el Premio na categoría “Proxecto Asociativo” da VI Edición dos Premios Juan Luís  Marroquín, outorgados pola Confederación Estatal de Persoas Xordas ( CNSE).

Alfabeto dactilológico para persoas xordocegas

Lengua de Signos Española (LSE)