Signos básicos en LSE

Co obxectivo de difundir alguáns dos signos básicos da nosa lingua, presentamos nsta sección unha recopilación de términos en Lingua de Signos Española, agrupados por temáticas.

Alfabeto dactilológico

Saúdos e cortesía

Preguntas

Estacións

Hora

Entidades

Familia

Animais

Colores

Transportes

Números

*A maior parte do vocabulario relacionado coa familia aparece sen especificar xénero. No uso habitual da Lingua de Signos Española, debe engadirse sempre o xénero ao que se refiere, acompañando a estes signos.