Por que ser voluntario/a?

O noso Servizo de Voluntariado leva desde 2004 apoiando ás persoas xordocegas e en risco de exclusión social. Baixo o lema “Un minuto do teu tempo fainos visibles” os nosos voluntarios acompáñanlles no seu tempo de lecer para que poidan gozar de leste dunha forma máis plena, superando as barreiras de comunicación.

Queres facerte voluntario/a?

Podes enviar un correo electrónico a voluntariado@faxpg.es e informarémosche de todo o necesario.

O proceso de selección  incluirá a achega de información mediante o enchemento dun cuestionario e a realización dunha entrevista persoal que permita valorar, inicialmente, as actitudes e aptitudes respecto ao servizo así como o grao de coñecemento do mesmo e as necesidades de formación.

Os requisitos mínimos que debes cumprir son:

  • Ter coñecementos de Lingua de Signos Española.
  • Dispoñibilidade inicial mínima de 3 meses e de un servizo mensual.
  • Aceptar o tratamento dos teus datos persoais ca fin de establecer unha rede de contactos (entre voluntarios e persoas beneficiarias) que permita solventar situacións de urxencia.