Plan estratéxico e mapa de procesos

 

 

Eixo 1: MOVEMENTO ASOCIATIVO

Eixo 2: LSE E ACCESIBILIDADE NA ENTORNA

Eixo 3: NECESIDADES DAS PERSOAS XORDAS. NOVOS RETOS

Eixo 4: XESTIÓN INTERNA