Persoas con discapacidade auditiva

A lei 27/2007 define ás persoas con discapacidade auditiva como aquelas a quen por tal motivo recoñézalles un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento, que atopan na súa vida cotiá barreiras de comunicación e que, para superalas, requiren de medios e apoios.

Con todo, en moitas ocasións utilizamos os termos xordeira, perda auditiva ou discapacidade auditiva como sinónimos, cando o certo é que existen diferentes tipos e graos desta discapacidade, e que non todas as persoas presentan as mesmas características nin teñen as mesmas necesidades.