Os nosos cursos

Somos a única entidade en Galicia que forma parte de A Rede Estatal de Ensino de Lingua de Signos Española da Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), garantizando a formación en Lingua de Signos con profesorado nativo signante con acreditada experiencia docente.

Estas son as modalidades de formación en Lingua de Signos que ofrecemos:

Os cursos presenciais impártense nas principais cidades de Galicia: A Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo.

Se queres máis información sobre calquera dos nosos cursos, podes contactar coa nosa área de Formación en LSE a través do email lsecursos@faxpg.es

Por que aprender Lingua de Signos?

  • Porque podes mellorar a túa formación e ampliar o teu currículo aprendendo unha nova lingua.
  • Porque podes aprender a comunicarche coas persoas xordas, contribuíndo a eliminar así as barreiras de comunicación que afectan a este colectivo.
  • Porque pode serche útil na túa vida profesional e persoal.

Por que aprender Lingua de Signos coa FAXPG?

  • Porque somos a entidade de referencia para as persoas xordas signantes da Comunidade Autónoma de Galicia, con máis de 30 anos de experiencia na prestación de servizos de calidade para persoas xordas, xordocegas e con discapacidade auditiva de Galicia e as súas familias.
  • Porque nosos cursos están homologados pola CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas) que é a máxima entidade representativa das persoas xordas no Estado, e adaptados ao Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas ( MCER) do Consello de Europa.
  • Porque o noso profesorado nativo está formado por persoas xordas con titulación recoñecida oficialmente a nivel autonómico e estatal, e con experiencia profesional na docencia da Lingua de Signos Española.
  • Porque contamos con máis de 25 anos de experiencia na formación en Lingua de Signos Española.

Garantía de calidade e resultados

A FAXPG está acreditada co Modelo Europeo de Excelencia Empresarial (EFQM +400), garantindo procedementos exhaustivos de planificación, organización e avaliación dos seus servizos.

A satisfacción do noso alumnado aválanos. No exercicio 2021, os nosos alumnos e alumnas cualificáronnos moi positivamente. Estas son as súas valoracións: