Servizo de Intérpretes de LSE e Guías Intérpretes (SILSE-GI)

Nunha situación de comunicación entre persoas oíntes e persoas xordas/ sordociegas, a presenza dun intérprete de Lingua de Signos Española permite manter unha correcta comunicación, da mesma forma que o fan os tradutores de linguas orais en situacións onde os intervenientes non comparten a mesma lingua.

Coas persoas  sordociegas, o intérprete realiza ademais funcións de guía e descrición do que sucede na contorna.

Prestamos servizo en toda Galicia, podendo desprazarse os intérpretes a calquera lugar localidade. Ademais, o noso persoal de profesionais está formada só por Intérpretes titulados que ademais da Lingua de Signos Española, dominan tanto o castelán como o galego.

Solicítanos orzamento

Necesitas un Intérprete de Lingua de Signos Española para un evento, formación, actividade, reunión, etc.? Solicítanos un orzamento sen compromiso escribíndonos a solicitudsilse@faxpg.es cos seguintes datos:

  • Datos del servizo:

Data; hora; duración aproximada; dirección completa (rúa,  nº e localidade); tema do servizo, achegando se é o caso un breve guión ou contido.

  • Datos fiscais:

Razón social; CIF; domicilio fiscal.

Nun prazo de 24 horas laborais recibirás o orzamento.

Lembra que como somos unha entidade sen ánimo de lucro, os beneficios deste servizo redundan no colectivo das persoas xordas.

¡GRAZAS POR ENTENDER QUE A ACCESIBILIDADE É RESPONSABILIDADE DE TODOS!