Entidades Socias

Mapa

Ubicación das Asociacións:


A FAXPG, é unha entidade sen ánimo de lucro fundada o 11 de Novembro de 1979 e declarada de utilidade pública o 27 de Abril de 2005. A súa personalidade xurídica é a dunha Federación, composta por oito Asociacións de Persoas Xordas (A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Ourense, Vigo e Pontevedra) que comparten uns obxectivos, unha forma de traballo e uns valores comúns.

DEPENDENCIA
  • Membro afiliado Membro afiliado
  • Sede Central Sede Central
  • Membro colaborador Membro colaborador
  • Axencia FAXPG Axencia FAXPG

Buscador

1. Asociación de Personas Sordas de A Coruña (ASPESOR)

Rúa Pla y Cancela 35
15005 A Coruña (A CORUÑA)
981 16 80 40
aspesorc@gmail.com

3. Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU)

Rúa Ramón Cabanillas 6, Bajo y Entlo.
32004 Ourense (OURENSE)
988 36 60 12
apsou@apsou.org
http://www.apsou.org

4. Asociación de Personas Sordas de Lugo (ASORLU)

Rúa Poeta Eduardo Pondal 22, Bajo
27004 Lugo (LUGO)
982 20 11 13
asorlu@hotmail.com
https://asorlu.org

5. Asociación de Personas Sordas de Santiago de Compostela (APSSC)

Rúa Casa das Asociacións de Benestar Social (CABES) Rúa Manuel María 6, piso 2, despacho nº 5
15705 Santiago de Compostela (A CORUÑA)
981 58 29 68
asopssc@hotmail.com
http://www.apssc.es/

6. Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF)

Rúa Alcalde Usero, C.C. Porta Nova Locais 103-105
15403 Ferrol (A CORUÑA)
981 35 11 56
info@axferrolterra.org
http://www.axferrolterra.org

7. Asociación de Persoas Xordas de Pontevedra (APXP)

Rúa Benito Corbal, 45 (Portal Rúa Javier Puig Llamas) Planta 3ª Despacho 12
36001 Pontevedra (PONTEVEDRA)
645 587 903
asocpersoasxordaspontevedra@gmail.com