Propósito, misión, visión e valores

PROPÓSITO:

Que as persoas xordas vivan nunha contorna accesible e inclusiva contando coa LSE.

MISIÓN:

A Misión da FAXPG é alcanzar o desenvolvemento integral das persoas xordas de Galicia, en condicións de accesibilidade universal, preservando a Lingua de Signos Española (LSE) como o noso valor principal.

VISIÓN:

Ser recoñecida como entidade de referencia na Comunidade Autónoma Galega en:

  • A defensa dos intereses de todas as persoas xordas de Galicia.
  • A prestación de servizos de calidade na atención a persoas xordas de Galicia e os seus familiares.
  • A conservación e ensino da Lingua de Signos Española.

VALORES:

  • Corresponsabilidade das Asociacións.
  • Participación das persoas na organización.
  • Implicación de todos os membros da entidade.
  • Coordinación de equipos.
  • Eficacia e eficiencia.
  • Protagonismo das persoas xordas.
  • Respecto pola Comunidade Xorda.