Directorio servicios FAXPG

SAPS - Servicio de Atención Personas Sordas
    COORDINACIÓN SAPS

    Correo electrónico: saps@faxpg.es
    Skype (Videollamada): saps.faxpg


    SAPS CORUÑA-TRABAJADORA SOCIAL

    Móvil para WhatsApp: 604 076 354
    Correo electrónico: sapscoruna@faxpg.es
    Skype (Videollamada): sapscoruna1.faxpg


    SAPS FERROL-TRABAJADORA SOCIAL

    Móvil para WhatsApp: 605 242 921
    Correo electrónico: sapsferrol@faxpg.es
    Skype (Videollamada): sapsferrol.faxpg


    SAPS SANTIAGO-TRABAJADORA SOCIAL

    Móvil para WhatsApp: 621 344 526
    Correo electrónico: sapssantiago@faxpg.es
    Skype (Videollamada): sapssantiago.faxpg


    SAPS LUGO-TRABAJADORA SOCIAL

    Móvil para WhatsApp: 604 072 394
    Correo electrónico: sapslugo@faxpg.es
    Skype (Videollamada): sapslugo.faxpg


    SAPS OURENSE-TRABAJADORA SOCIAL

    Móvil para WhatsApp: 604 074 143
    Correo electrónico: sapsourense@faxpg.es
    Skype (Videollamada): sapsourense.faxpg


    SAPS PONTEVEDRA-TRABAJADORA SOCIAL

    Móvil para WhatsApp: 604 074 574
    Correo electrónico: sapspontevedra@faxpg.es
    Skype (Videollamada): sapspontevedra.faxpg


    SAPS VIGO-TRABAJADORA SOCIAL

    Móvil para WhatsApp: 604 075 411
    Correo electrónico: sapsvigo@faxpg.es
    Skype (Videollamada): sapsvigo2.faxpg


    MEDIACIÓN COMUNICATIVA NORTE

    Correo electrónico: mediacionnorte@faxpg.es
    Skype (Videollamada): mediacionnorte.faxpg


    MEDIACIÓN COMUNICATIVA SUR

    Correo electrónico: mediacionsur@faxpg.es
    Skype (Videollamada): mediacionsur.faxpg


    ATENCIÓN PSICOLÓGICA NORTE

    Móvil para WhatsApp: 604 054 290
    Correo electrónico: psicologia@faxpg.es
    Skype (Videollamada): psicologia.faxpg


    ATENCIÓN PSICOLÓGICA SUR

    Móvil para WhatsApp: 604 061 370
    Correo electrónico: psicologiasur@faxpg.es
    Skype (Videollamada): psicologiasur.faxpg


    TERAPIA OCUPACIONAL NORTE

    Correo electrónico: terapiaocupacional@faxpg.es
    Skype (Videollamada): terapiaocupacional.faxpg


    TERAPIA OCUPACIONAL SUR

    Correo electrónico: terapiaocupacionalsur@faxpg.es
    Skype (Videollamada): terapiaocupacionalsur.faxpg


    VOLUNTARIADO

    Correo electrónico: voluntariado@faxpg.es
    Skype (Videollamada): voluntariado.faxpg

EMPLEO
    EMPLEO A CORUÑA

    Teléfono: 604 031 062
    WhatsApp/videollamada: 604 031 062
    Correo: empleocoruna@faxpg.es

    EMPLEO FERROL

    Teléfono: 604 031 066
    WhatsApp/videollamada: 604 031 066
    Correo: empleoferrol@faxpg.es

    EMPLEO LUGO

    Teléfono: 982 210 472 / 604 031 064
    WhatsApp/videollamada: 604 031 064
    Correo: empleolugo@faxpg.es

    EMPLEO VIGO

    Teléfono: 986 229 893 / 604 024 931
    WhatsApp/videollamada: 604 024 931
    Correo: empleovigo@faxpg.es

    PROYECTO PORTAS ABERTAS

    Teléfono: 604 028 598
    WhatsApp/videollamada: 604 028 598
    Correo: orientacionsociolaboral@faxpg.es

SILSE-GI
    SOLICITAR SILSE

    Correo electrónico: solicitudsilse@faxpg.es
    Por SMS al teléfono: 672 012 222

Contacto Servicio de Intérpretes

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA

    Correo electrónico: formacion@faxpg.es
    Skype (Videollamada): formacion.faxpg
    Teléfono: 604 070 061

LOGOPEDIA
    A CORUÑA:
    Correo electrónico: logopedia@faxpg.es
    Skype (Videollamada): logopedia.faxpg
    Teléfono: 981 16 93 36

 

    VIGO:
    Correo electrónico: logopediavigo@faxpg.es
    Skype (Videollamada): logopediavigo.faxpg
    Teléfono: 886 11 94 36

 FAXPG - Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia
http://www.faxpg.es/
http://www.faxpg.es/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=382