Ediciones anteriores

Año 2022

Cartel Camtamos 2022

 

Año 2021

Cartel Camtamos 2021

 

Año 2019

Cartel Camtamos 2019

 

Año 2018

Cartel Camtamos 2018

 

Año 2017

Cartel Camtamos 2017FAXPG - Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia
http://www.faxpg.es/
http://www.faxpg.es/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=304