Provincia de A Coruña

A Barcala

A Coruña

Arzúa

Barbanza

Bergantiños

Betanzos

Eume

Ferrol

Fisterra

Muros

Noia

O Sar

Ordes

Ortegal

Santiago

Terra de Melide

Terra de Soneira

XallasFAXPG - Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia
http://www.faxpg.es/
http://www.faxpg.es/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=270