Diccionario de Toposignos

Provincia de A Coruña
Provincia de A Coruña
Provincia de Lugo
Provincia de Lugo
Provincia de Pontevedra
Provincia de Pontevedra
Provincia de Ourense
Provincia de Ourense


FAXPG - Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia
http://www.faxpg.es/
http://www.faxpg.es/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=248