E-SAÚDE: Información sanitaria en LSE

Co fin de crear unha información accesible en temas de interese como é a saúde, creamos esta sección onde se poden atopar entre outros temas, a explicación de todas as enfermidades recollidas na web do Sergas, información sobre É- Saúde, como realizar unha reclamación ou achega ao Servizo Galego de Saúde ou os signos sanitarios para as Persoas Xordas.