Código Ético e Liderazgo

Tomando como referencia o Código Ético da Confederación Estatal de Persoas Xordas (CNSE), redactouse  este texto que pretende favorecer a confianza das persoas, por medio de actuacións máis transparentes, solidarias e adaptadas a criterios éticos e de bo goberno.
 
No texto recóllense a misión, visión, principios e valores da  FAXPG, así como os compromisos e actitudes que desde o Código Ético deben asumirse.
 
Neste vídeo podedes consultar o noso Código Ético onde se explica detalladamente.

Os líderes políticos e técnicos da FAXPG guían o labor da entidade co fin de dar resposta ás demandas das persoas xordas en Galicia. Neste vídeo detallamos a estrutura organizativa que rexe o funcionamento da FAXPG, tanto a nivel político como técnico.