Base social

A FAXPG toma como referencia anual o número de socios a 31 de Decembro. Polo tanto, actualmente (tendo como referencia os datos a 31/12/2022) as asociacións de persoas xordas de Galicia contan con 760 membros ordinarios (persoas xordas, socias de pleno dereito), e ademáis, con 180 socios colaboradores/protectores.
 

 

TOTAL SOCIOS

ORDINARIOS

TOTAL SOCIOS

COLABORADORES/PROTECTORES

IDADE

Nº HOMES

Nº MULLERES

Nº HOMES

Nº MULLERES

Menores de 14 anos

33

16

0

0

de 14 a 18 anos

4

3

0

0

de 19 a 25 anos

3

6

0

4

de 26 a 30 anos

6

6

8

31

de 31 a 55 anos

199

180

20

81

de 56 a 65 anos

71

66

4

15

de 66 a 75 anos

51

49

4

5

maiores de 75 anos

34

33

5

3

SUBTOTAL

401

359

41

139

 

760

180