Agencia de Santiago de Compostela

Rúa Fernando III O Santo, 12 (Galerías) - local 5
15705 Santiago de Compostela (A CORUÑA)
881 97 88 90
ver en Google maps
Dependencia

Axencia FAXPG

Servizos
  • Servizo de Intérpretes de Lingua de Signos e Guías Intérpretes (SILSE-GI)
  • Servizo de Atención a Persoas Xordas (SAPS)
  • Servizo de Emprego
  • Voluntariado
  • Formación de Lingua de Signos Española