Agencia de Pontevedra

Rúa Benito Corbal, 45 (Portal Rúa Javier Puig Llamas) Planta 3ª - Despacho 12
36001 Pontevedra (PONTEVEDRA)
ver en Google maps
Dependencia

Axencia FAXPG

Servizos
  • Servizo de Intérpretes de Lingua de Signos e Guías Intérpretes (SILSE-GI)
  • Servizo de Atención a Persoas Xordas (SAPS)