Agencia de Ferrol

Calle Alcalde Usero - Praza do Inferniño - C.C. PortaNova, local 103-105
15403 Ferrol (A CORUÑA)
881 93 90 45
ver en Google maps
Dependencia

Agencia FAXPG

Servicios
  • Servicio de Atención a Personas Sordas (SAPS)
  • Servicio de Empleo
  • Voluntariado
  • Formación de Lengua de Signos Española