A nosa sede

Para calquera consulta, ponte en contacto con nós.

Sede central

Félix Estrada Catoira 3, Baixo e Drta. 15007 A Coruña
Teléfono: 981 16 93 36

Contacto por videochamada

Solicitud SILSE

 

Consulta as axencias FAXPG

Axencia A Coruña

Pla y Cancela 35, Baixo. 15005 A Coruña

981 92 82 73

Axencia Ferrol

Ponzos 39-41, Bajo Dcha. 15404 Ferrol

881 93 90 45

Axencia Santiago

Rúa Fernando III O Santo, 12 (Galerías) - local 5. 15705 Santiago de Compostela

881 97 88 90

Axencia Lugo

Poeta Eduardo Pondal 22, Baixo. 27004 Lugo

982 21 04 72

Axencia Ourense

Ramón Cabanillas 6, Baixo e Entlo. 32004 Ourense

988 22 08 04

Axencia Vigo

Romil 24, Baixo. 36202 Vigo

886 11 73 63

Axencia Pontevedra

Rúa Benito Corbal, 45 (Portal Rúa Javier Puig Llamas) Planta 3ª - Despacho 12.  36001 Pontevedra.