7. Asociación de Persoas Xordas de Pontevedra (APXP)

Rúa Leandro del Río Carnota, 12
36005 Lérez (PONTEVEDRA)
645 587 903
asocpersoasxordaspontevedra@gmail.com
Dependencia

Miembro afiliado

A destacar

APXP en Facebook: accede aquí.

APXP en Twitter: accede aquí.